OBCHODNÍ A JINÉ PODMÍNKY

 • Vaše rezervace do kurzů (neplatí pro ukázkovou lekci zdarma) je závazná. Odhlásit se můžete ještě před zahájením kurzů – stornovací poplatek ale je 20% z kurzovného. Zrušíte-li Vaši účast v kurzu v jeho průběhu, nemůžeme Vám peníze vrátit.
 • Naše akce příležitostně dokumentují námi pověření fotografové či kameramani. Fotografie a videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být použité k propagačním účelům.Hodiny, které nenavštívíte, Vám z kurzovného (pokud není předem domluveno jinak) neodečteme. Nicméně v případě, že je to možné, Vám nabídneme náhradní termín lekce.
 • Zmeškanou lekci si lze nahradit v jiném kurzu po domluvě s vedením studia Fitstep.cz nebo s lektorem během cyklu daného kurzu.
 • Pokud si náhradu nestíháte vybrat osobně, můžete si za zmeškané lekce přivést další osobu.
 • Nevybrané lekce nelze převádět do dalšího trimestru.Vyhrazujeme si v nutných a výjimečných případech změnit rozvrh – tedy den a čas taneční a fitness lekce.
 •  Každý účastník tanečního kurzu i host musí být na taneční lekce i akce vhodně oblečený.
 •  Svrchní oblečení a zavazadla si odložte v šatně. Do sálů není vhodné vnášet kabáty, bundy a jakákoliv zavazadla s  výjimkou dámské kabelky
 • Jste-li účastníkem kurzu, jsou pro vás závazná nejen obecná společenská pravidla, ale i pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků. Opakované hrubé přestupky můžou být důvodem k vyloučení z kurzu,  bez nároku na náhradu kurzovného.
 • Fotografovat či pořizovat audio a videozáznamy v průběhu lekcí je možné jen se souhlasem vyučujícího.
 • Používat mobilní telefon v průběhu výuky není vhodné. Neobejdete-li se bez telefonu, zajistěte prosím, aby ostatní nerušilo jeho vyzvánění a jiné zvuky.
 • V tanečním sále se nekouří. V přilehlých prostorech jsou zřízeny místa vyhrazená pro kouření, netýká se to účastníků kurzů pro mládež, kterým se kouření nepovoluje ani se souhlasem rodičů.
 • Všichni účastníci kurzů pro mládež, bez ohledu na věk, mají konzumaci alkoholických nápojů zakázanou.
 • Doporučení obsažená v těchto podmínkách chápou účastníci kurzů a jejich hosté jako závazná.
 • Pokud účastník nastoupí do kurzu později budou mu již uskutečněné lekce odečteny.
 • Platbu za více vybraných  kurzů je možné po dohodě uhradit na dvě splátky.
 • U dětských kurzů bude účastník přijat pouze po  zaplacení dané částky, nejpozději od zápisu  do první lekce.
 • Do kurzů pro dospělé bude účastník přijat po zaplacení dané částky, nejpozději 2 dny před zahájením kurzu.
 • Kurzy pro děti se nekonají v době školních prázdnin a státních svátků. Veškeré nabízené kurzy budou otevřeny pouze při minimální účasti 8 ti osob v daném kurzu.
 • Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že se s tímto řádem tanečních kurzů seznámil a akceptuje jej.

PLATBA

 • Platby prosím zasílejte převodem na účet! Platba v hotovosti přímo na lekci je možná po předchozí domluvě.
 • Do poznámky uveďte prosím příjmení účastníka, název kurzu a jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo.
 • Za vaše zaplacené peníze získáte kredity, které se Vám přičtou na vás účet v rezervačním systému. Za tyto kredity si dále budete rezervovat lekce.
 • Do dětských kurzů bude účastník přijat pouze po zaplacení dané částky, nejpozději od zápisu do první lekce.

 • Nevybrané lekce nelze převádět do dalšího kurzu v daném školním roce.

 • Můžete si nahradit max. 3 neodcvičené lekce. Pokud si náhradu nestíháte vybrat osobně, můžete si za zmeškané lekce přivést kamarádku.

 • Zmeškanou lekci si lze nahradit v jiném kurzu po domluvě s vedením studia Danceup.cz nebo s lektorem během cyklu daného kurzu.

 • Kurzy pro děti se nekonají v době školních prázdnin a státních svátků. Veškeré nabízené kurzy budou otevřeny pouze při minimální účasti 8 ti osob v daném kurzu.

 • Sleva 10% z kurzovného u druhého sourozence .

 • Pokud účastník nastoupí do kurzu později budou mu již uskutečněné lekce odečteny.

 • Platbu za více vybraných kurzů je možné po dohodě uhradit na dvě splátky.

 • Do kurzů pro dospělé bude účastník přijat po zaplacení dané částky, nejpozději 2 dny před zahájením kurzu.

REZERVACE

 • Naši klienti si mohou jednotlivé hodiny rezervovat on-line přes rezervační systém do kterého je potřeba se na poprvé zaregistrovat a po té přihlásit.
 • Skupinové lekce se budou konat při minimálním počtu 3 os.
 • Lekci lze rezervovat bez nutnosti mailového či telefonického potvrzení dané rezervace.
 • Při zrušení jednotlivé lekce organizátorem budete o této změně informováni prostřednictvím sms zprávy, telefonicky nebo e-mailem.
 • Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou!
 • Danou rezervaci můžete v den konání kurzu zrušit (viz Storno podmínky) přes online rezervační systém, sms zprávou nebo telefonicky, nelze však e-mailem!
 • V rezervačním systému si lze zarezervovat  několik lekcí dopředu dle vašeho výběru i data. Klikněte prosím na kolonku ,,opakovat,, a otevře se Vám kalendář lekcí vybraných kurzů.
 • Na lekce je nutné se hlásit přes online rezervační systém i v případě, že máte zakoupenou permanentku!

STORNO PODMÍNKY

 • Za zmeškané lekce nelze vrátit peníze a ani je převádět a odečítat z jiných kurzů.

 • Kurzovné se vrací pouze z vážných zdravotních důvodů po předložení lékařské zprávy a to 50% z nevyčerpaných lekcí.

 • Rezervace na lekce se ruší nejpozději 2 hodiny před jejím začátkem přes online rezervační systém. Můžete také sms zprávou, telefonicky.
 • Při pozdním odhlášení a neúčasti na lekci se platí storno poplatek v plné výši vstupu!
 • Pokud si lekci zarezervujete nedopatřením, lze tuto akci bez jakékoliv sankce zrušit do 1 hodiny.

UPOZORNĚNÍ

 • Účastník cvičebních lekcí, pod vedením kvalifikovaných lektorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.
 • Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 • Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich lektora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.
 • Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází.
 • Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník kurzu.
 • Účastník kurzu je povinný dbát pokynů lektora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.
 • Účastník zaplacením kurzu vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Platí od: 04. listopadu 2020